Nyheter fra utdanningsstedene våre

Heldigvis skjer det stadig utvikling på vårt fagområdet av forskjellige slag, rundt om i landet vårt. Tolkeavisa har snakket med representanter for de 3 utdanningsinstitusjonene som tilbyr bachelor i tegnspråk og tolking, for å oppdatere oss på hva som rører seg på det feltet.

Ved NTNU i Trondheim kan Torill Ringsø melde at Anna-Lena Nilsson nå er fullt ut kvalifisert som professor i Tegnspråk og tolking! Vi gratulerer og ser med forventning fram mot hvilke muligheter det gir i fagene tegnspråk og tolking. I tillegg meldes det at Lindsay Ferrara, som har PhD i tegnspråklingvistikk fra Australia, er blitt en del av NTNUs stjerneforskerprogram. En bragd – vi gratulerer! I tilllegg starter Torill Ringsø som stipendiat 1. januar 2018, hun skal ta en PhD over 4 år og forske på tegnspråktilegnelse.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen, skjer det også flere ting: Elisabet Trengereid Olsen forteller til Tolkeavisa at Gro Hege Saltnes Urdal tar doktorgrad om dagen, og de er i prosess med å ansette en førsteamanuensis i tegnspråk og en person i lektorstilling, noe som vil heve kompetansen på seksjonen. Disse ansettelsesprosessene er ikke ferdige enda. De har ellers nylig fusjonert med Høgskulen i Sogndal og Høgskolen Stord/Haugesund, og jobber opp mot andre fagfelt på HVL for å få tegnspråk inn i andre utdanninger (feks lærerutdanningen, sosionomutdanningen, barnehagelærerutdanningen) ved skolen. «Muligheten til å nå ut til flere med vårt fagfelt og utdanningstilbud er med fusjonen blitt større», sier Olsen. De jobber også med «Kompetanse for kvalitet» som gir lærere som underviser døve barn 30 eller 60 studiepoeng i tegnspråk. De siste årene er det også flere og flere lærerstudenter som søker seg til denne utdanningen og tar tegnspråk 60 studiepoeng som en del av sin lærerutdanning. Dette skal videreføres og vil bidra med tegnspråk i den nye lærerutdanningen (når lærerutdanningen blir et masterstudie). I tillegg ser man behovet for etter/videreutdanning for tolker og jobber for å etablere noe på det, men dette er på planleggingsstadiet foreløpig.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA, starter også Kristian Skedsmo arbeidet med sin 3-årige PhD 1. januar 2018. Som hans vikar de første 6 mnd har HiOA gjort en midlertidig ansattelse av Mariann Eidberg i 80%. Odd-Inge Schröder har gått av med pensjon og Hilde Haualand er siden 1. august 2017 ansatt som førsteamanuensis. Haualand er fra 1.1.2018 seksjonsleder på Seksjon for tegnspråk og tolking. I tillegg er det verdt å nevne at Johan Hjulstad er ansatt som studieleder, for begge tolkeutdanningene på HiOA, og skal som del av stillingen undervise i 25%. I tillegg er kollegiet ved HiOA styrket med et foreløpig 4 mnd.-vikariat ved Kristin Øhrn Øvregaard mens Vibeke Bø er sykemeldt. Vibeke Bø er den som har tatt over stillingen til Turid Weiby, etter at hun gikk av med pensjon 1. august 2016. I tillegg må vi jo nevne at HiOA har søkt et stort prosjekt utenfor sin budsjettramme, som de kaller «Tegnspråkløftet» der de søker om 62 millioner for perioden 2019-2021. På siden til HiOA kan du lese om alle de ulike måtene de ser for seg å løfte tegnspråkkompetansen på, som handler om alt fra å opprette master, spre tegnspråkkompetanse til andre utdanninger, utvikle et vurderingssystem for norsk tegnspråk (CEFR) samt bedre den tegnspråklige infrastrukturen gjennom bedre labutstyr og elektronisk korpus. Det blir spennende å følge med på om HiOA blir tildelt disse ekstramidlene.

Vi ønsker alle utdanningsinstutisjonene lykke til med sine prosjekter!

 

Les mer om tolken og utdannelsene her.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord