Positivt samarbeidsmøte på frilansområdet

Tolkeforbundet hadde et svært positivt samarbeidmøte om frilansområdet hos
Arbeids- og velferdsdirektoratet onsdag 5. juni. Spesielt er vi fornøyde med
at vi fikk medhold i og gjennomslag for mange av våre innspill i diskusjonen
rundt rutinene for erstatningsoppdrag og endring i tilleggsavtaler.
Resultatet er at Tolkeforbundet nå skal utforme ny tekst til
Frilanstolkrutinens kapittel 7 sammen med Sonja Navelsaker hos Samordna
frilansområde og Kristin Horn hos HoT. Vi skal også vurdere endringer i
”Avtale om undervisningstolking”, hvor Tolkeforbundets mål er å få til en
tydelig avtaletekst som sikrer en mer enhetlig bruk av denne typen
tilleggsavtaler. Ikke minst er det viktig å sikre frilanstolkene en mer
forutsigbar arbeidshverdag gjennom å få slutt på de ”åpne” avtalene som bare
angir et visst antall ukentlige timer der tolketjenesten kan disponere
tolken.

Vi ble også møtt på våre innsigelser til arbeidet med organiseringen av
tolketjenesten, og den manglende involveringen av Tolkeforbundet i dette.
Direktoratet mener i utgangspunktet at det kun er ansatte tolker og deres
ledere som vil påvirkes av en eventuell omorganisering av tolketjenesten, og
at det derfor bare er de som skal involveres. Tolkeforbundet påpekte at alle
endringer rundt tolketjenesten i aller høyeste grad også påvirker
frilanstolkene, som tross alt står for en stor del av tjenesteytingen. Siden
Tolkeforbundet er det eneste organiserte talerøret frilanstolkene har, ser
vi det derfor som naturlig at vi blir involvert – noe HoT også lovet å
gjøre. Forhåpentligvis vil vi da få muligheten til å komme med våre innspill
til arbeidsgruppen som skal se på forskjellige former for organisering, noe
vi ser frem til.

Videre ble det informert om at det ser ut til å ta lang tid før den nye
databehandleravtalen vil være på plass. Direktoratet jobber med å finne en
løsning for sikker dialog mellom tolketjenestene og frilanstolkene, men
opplever at dette arbeidet nå står i stampe. Dermed er det ingen som må
signere noen ny databehandleravtale med det første – og kommunikasjonen med
tolketjenestene fortsetter som før.

Tolkeforbundet tok også opp problemene rundt Navs praksis med å pålegge
frilanstolkene å legge ut for utgifter til transport og opphold i
forbindelse med reiseoppdrag. Det ble i fjor avsagt en dom der det
konkluderes med at arbeidsgiver ikke kan pålegge sine ansatte store utlegg i
forbindelse med tjenestereiser, nettopp fordi en da blander statens økonomi
med den enkeltes privatøkonomi. Tolkeforbundet mener at denne dommen også
gjelder for frilanstolkene. Direktoratet skal nå se på saken, etter å ha
fått gode innspill fra Fagforbundet og Avyo om hvordan dette kan løses.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord