Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Nå er «Tolkene i Akademikerforbundet» (TiA) en realitet.
Tolkeforbundet har vært et interesseorganisasjon med medlemmer innen både stat og kommuner, med Nav som største arbeidsgiver. Nå tar vi steget fra interessefellesskap til fag- og interessefellesskap i fagforeningen Akademikerforbundet. Forbundet sier de er godt rustet til å ta imot tolkene, og arbeide for våre interesser. 
Uravstemming

I Tolkeforbundets landsmøtet mars 2019 ble det vedtatt at Tolkeforbundets styre skulle opprette kontakt med Akademikerforbundet om muligheten for å bli en del av Akademikerforbundet og Unio. I juni ble det gjennomført uravstemming om å gå inn i Akademikerforbundet og 82 % av Tolkeforbundets litt over 300 medlemmer deltok, og hele 92,3 % av disse sa «ja» til dette. 

Fra interessefellesskap til fagforening

Tolkeforbundet har i over 40 år vært et interessefellesskap for tolker innen både stat, kommune og private institusjoner. Medlemmene jobber innen virksomheter som NAV, skole og helse og omsorg, i både heltids- og deltidsstillinger og en del er også frilansere.

Tolkene er opptatt av å ha et sterkt faglig fellesskap for å vedlikeholde faglig utvikling og sørge for bedre betingelsene. For frilansere er det blant annet viktig å ha en organisasjon som kan ivareta arbeidsbetingelser og honorar for utført arbeid. Som TiA-medlem får man både fagforeningsekspertisen til Akademikerforbundet samt at man vil møtes og støttes av tolkekolleger som kjenner profesjonens egenart.

Forbundsleder Alfred Sørbø i Akademikerforbundet sier tolkene vil få støtte og handlingsrom og at forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene og arbeide for deres interesser. – Vi er glade for at Tolkeforbundet ønsket å bli tilsluttet Akademikerforbundet, og vi ser frem til å arbeide for tolkenes interesser i de kommende år, sier han.

Interimstyre

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt følgende personer som medlemmer av et interimstyre som vil jobbe med etableringen av TiA:
Mariann Eidberg (leder)
Helge Edland (nestleder)
Kathrine Goborg Rehder

Kort om Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, altså minst 60 vekttall/180 studiepoeng. Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – her finner man et faglig fellesskap med barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, statsvitere, psykologer, økonomer og jurister, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren.

Akademikerforbundet er ett av tretten medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. i dag litt over 5000 medlemmer.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord