Nye digitale løsninger i Nav?

Nye digitale løsninger i Nav?

Nav har gått til anskaffelse av en digital løsning for brukerrelasjonshåndtering, en såkalt CRM-løsning. Etter å ha fått demonstrert løsningen har Nav stor tro på at den vil kunne tilpasses slik at den kan dekke svært mange behov i forbindelse med digital tolkebestilling og tolkeformidling, herunder bedre løsning for oversikt over ledige oppdrag og digital kommunikasjon mellom tolketjeneste og frilanstolk.

Tolkeforbundet ble derfor invitert til et møte med NAVs arbeidsgruppe på dette. Tolkeforbundet var representert ved Kathrine Rehder og Mariann Eidberg. De som deltok i møtet fra NAV var Svenn Terje Hove, Monica Myklebust og ei som het Than, fra firma Sopra Steria, som leverer CRM-tjenesten og som er ekspert på programmet.

Etter en time hadde vi drømt mye om pålogging til kalendere der både tolker og brukere kunne se oppdragene og dekningen. For tolkene lå all informasjon man trengte der man logget på, trygt og oppdatert, om medtolk, sted, bruker, modalitet, kontaktinfo og forberedelse. Den kunne i tillegg være direkte koblet til en digital reiseformidler samt honorarskjema, for å lette føring av timelister og utbetaling av honorar. Men selv om vi ikke kommer helt dit enda på en stund, foreslo vi mange nødvendige endringer som vil gjøre livet enklere og tryggere for både tolker, formidlere og brukere. Et svært viktig poeng for Nav er å kunne benytte ressursene på en effektiv og bra måte. Da understreket vi viktigheten av at NAV har oversikt over tolkenes kompetanse samt hvilke oppdrag de skal/er på, og hvor. Dagens system gir ikke denne oversikten og det påpekte vi som en stor mangel, samt sårbarheten rundt bruk av private enheter og mailleverandører som ikke er i henhold til GDPR.

Vi opplevde møtet som inspirerende og opplevde at vi kunne tilføre gruppa nye tanker og behov fra tolkenes side. Vi ser med forventing fram mot første milepel for teamet, som er å lage et forslag/skisse til hvordan en løsning for tolkebestilling og tolkeformidling kan se ut. Denne skal demonstreres på et internt møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet allerede 15. november. Siden vil dette arbeid kunne munne ut i utvikling og endelig produksjonssetting.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord