Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste

Den 10. september la tolkebrukernes organisasjoner – Norges Døveforbund, Foreningen Norges døvblinde, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde og Hørselshemmedes Landsforbund – fram sitt forslag til ny organisering og ledelse for tolketjenesten.

Tolkeforbundet forventer at alle andre med interesser i tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede behandler forslaget grundig. Ikke minst forventer vi det av de som har ansvar for den daglige driften av tolketjenesten i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging til ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV og i Arbeids- og sosialdepartementet. Brukerorganisasjonene har levert et gjennomarbeidet og konkret forslag til endringer i tolketjenesten. Så langt Tolkeforbundet kjenner til, er det første gangen organisasjonene går sammen om et slikt felles og samlet innspill. Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste som brukerorganisasjonene har kalt innspillet, fortjener å bli tatt på største alvor.

 

Tolkeforbundet forventer at brukerorganisasjonenes veikart blir sentralt i de vurderingene som nå gjøres i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging av alternativ organisering av tolketjenesten. Veikartet må selvsagt drøftes grundig i den arbeidsgruppa som nå arbeider med dette. Alt annet vil bare bidra til å skjerpe konfliktene rundt tjenesten ytterligere.

 

Tolkeforbundet vil også oppfordre alle institusjoner og organisasjoner som benytter tolketjenesten i det daglige, og alle som støtter brukerne i deres rettferdige krav om en best mulig tolketjeneste, til å sette seg grundig inn i Veikartet og uttale seg om det.

 

Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste. 

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord