Info om ekstraordinært landsmøte

Tolkeforbundets styre har under sitt styremøte 2. november behandlet resultatet av uravstemningen som ble gjennomført i uke 43. I forkant av avstemningen ble det sendt ut info til medlemmene om at styret hadde besluttet å benytte vedtektenes § 9 for å gjennomføre en uravstemning pluss ett ekstraordinært landsmøte, for å få en hurtig og rimelig overføring av Tolkeforbundet til Tolkene i Akademikerforbundet (TiA). 

§ 9. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret, når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. (…) Når geografiske eller økonomiske forhold umuliggjør møter av ovennevnte art, kan forbundsstyret etter søknad gi tillatelse til å nytte uravstemning. 

Vedtektene åpner altså for at man kan benytte uravstemning istedenfor et ekstraordinært landsmøte. For uravstemning gjelder det i henhold til § 11 at «Det kreves at minst 1⁄3 av de medlemmer saken gjelder har deltatt i avstemningen for at resultatet skal være avgjørende. Om ikke dette oppnås, er avstemningen kun rådgivende for forbundsstyret».

Resultatet

Resultatet av uravstemningen viser en valgdeltakelse på ca 55 % og et flertall for nedleggelse på over 88%. Vedtektene sier ikke noe om hvor stort flertall en uravstemning må ha for å være gyldig, kun det nevnte kravet om 1/3 deltakelse. Det er da naturlig å benytte simpelt flertall, i og med at en baserer seg på hele medlemsmassen, og da telles ikke blanke stemmer.

Ekstraordinært landsmøte

I og med resultatet av uravstemningen, vil det om kort tid kalles inn til ekstraordinært landsmøte, som får det siste ordet når det gjelder avgjørelsen om nedleggelse av Tolkeforbundet. I henhold til Tolkeforbundets vedtekter § 9.3 er det delegatene fra det ordinære landsmøtet i Bergen i mars som vil bli innkalt til det ekstraordinære landsmøtet, og i henhold til § 9.2 vil det kun være mulig å behandle de sakene som er årsak til innkallingen. Innkalte delegater som er forhindret fra deltakelse, kan fylle ut en fullmakt som gjør at en annen delegat stemmer for den som er forhindret. Styret kommer til å utforme en saksliste i innkallingen, bestående av to saker: Nedleggelse av Tolkeforbundet, og videre disponering av Tolkeforbundets midler.

Etikk og regioner

Noen medlemmer har vært bekymret for hva vi gjør med de etiske retningslinjene, og hva som skjer med regionlagene ved nedleggelse. De etiske retningslinjene blir overført til TiA, som behandler disse videre opp mot blant annet samarbeidsmøtet for frilanstolker og Frilanstolkrutinen samt direktoratet og Nav. Regionlagene vil forsvinne som formelle enheter, men kan som i dag fortsatt eksistere som klubber og mer uformelle samlingssteder drevet på frivillig basis. På den måten kan man i mange området få til mer aktivitet enn vi har i Tolkeforbundet i dag. Vi har per nå kun 4 aktive regionlag i Tolkeforbundet. Gjennom TiA-medlemmene kan disse klubbene/arbeidsplassene søke Akademikerforbundet og TiA om støtte til arrangementer.

Informasjonen er også sendt til Tolkeforbundets medlemmer og legges på Facebook.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord