Historielaget

Forbundets historie skal ikke glemmes. Det finnes mye kunnskap om forbundet siden oppstart i 1978. For at denne ikke skal gå tapt har Tolkeforbundet opprettet en arbeidsgruppe som skal samle denne informasjonen og gjøre den digital. Arbeidet har bakgrunn i landsmøtevedtak 10/13:

Forbundsstyret skal opprette en komité som kan samle og digitalisere materiale fra forbundets historie til et arkiv. Samt lage register over tolker fra 1967-1978.

Målet med arbeidet vil være å samle all data om forbundet til ett felles arkiv, slik at dette kan bevares for evigheten. Dette skal igjen være med på å styrke forbundets egen tilhørighet og gjøre forbundet, og gjøre yrkets historie kjent for allmenheten.

Ansvaret for å samle data, og finne en best egnet måte for å gjøre denne tilgjengelig, faller på arbeidsgruppen. Arbeidet er per 2013 helt i startfasen, og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord