Mariann Eidberg's Posts

Info om ekstraordinært landsmøte

Tolkeforbundets styre har under sitt styremøte 2. november behandlet resultatet av uravstemningen som ble gjennomført i uke 43. I forkant av avstemningen ble det sendt ut info til medlemmene om at styret hadde besluttet å benytte vedtektenes § 9 for å gjennomføre en uravstemning pluss ett ekstraordinært landsmøte, for å få en hurtig og rimelig overføring av Tolkeforbundet til Tolkene i Akademikerf... »

Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste

Den 10. september la tolkebrukernes organisasjoner – Norges Døveforbund, Foreningen Norges døvblinde, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde og Hørselshemmedes Landsforbund – fram sitt forslag til ny organisering og ledelse for tolketjenesten. Tolkeforbundet forventer at alle andre med interesser i tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede behandler forslaget gru... »

Nye digitale løsninger i Nav?

Nye digitale løsninger i Nav?

Nav har gått til anskaffelse av en digital løsning for brukerrelasjonshåndtering, en såkalt CRM-løsning. Etter å ha fått demonstrert løsningen har Nav stor tro på at den vil kunne tilpasses slik at den kan dekke svært mange behov i forbindelse med digital tolkebestilling og tolkeformidling, herunder bedre løsning for oversikt over ledige oppdrag og digital kommunikasjon mellom tolketjeneste og fri... »

Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Nå er «Tolkene i Akademikerforbundet» (TiA) en realitet. Tolkeforbundet har vært et interesseorganisasjon med medlemmer innen både stat og kommuner, med Nav som største arbeidsgiver. Nå tar vi steget fra interessefellesskap til fag- og interessefellesskap i fagforeningen Akademikerforbundet. Forbundet sier de er godt rustet til å ta imot tolkene, og arbeide for våre interesser.  Uravst... »

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Tirsdag 27. august var leder og nestleder i Tolkeforbundet i møte hos styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT) i anledning oppstarten av arbeidsgruppen som skal se på alternativ organisering av tolketjenesten. Ved starten av møtet ble arbeidsgruppens mandat og fokusområder gjennomgått. Mandatet sier at arbeidsgruppen kun skal se på alternativ organisering innenfor Nav HoT, noe... »

Positivt samarbeidsmøte på frilansområdet

Tolkeforbundet hadde et svært positivt samarbeidmøte om frilansområdet hos Arbeids- og velferdsdirektoratet onsdag 5. juni. Spesielt er vi fornøyde med at vi fikk medhold i og gjennomslag for mange av våre innspill i diskusjonen rundt rutinene for erstatningsoppdrag og endring i tilleggsavtaler. Resultatet er at Tolkeforbundet nå skal utforme ny tekst til Frilanstolkrutinens kapittel 7 sammen med ... »

Landsmøte 2019

Tolkeforbundets landsmøtet 2019 ble gjennomført 17. mars i Bergen. Et høydepunkt i landsmøteforhandlingene var da vi utnevnte æresmedlemmer i Tolkeforbundet. Det er nå 40 år siden stiftelsen og da mente forbundsstyret at det var passende å utnevne hele det første styret og at det var fint å markere det i landsmøtet. Live Fuglesang fra det første styret var tilstede i landsmøtet. I tillegg utnevnte... »

Skal du eie én bok om tolking er det denne!

Skal du eie én bok om tolking er det denne!

Tolking – Språkarbeid og profesjonsutøvelse Stefan Coster, redaktør i Tolktrycket, Svenske tegnspråktolkforenings medlemsblad, har skrevet en anmeldelse av den nye tolkeboka med følgende overskrift: «En riktigt bra sammanfattning av vårt yrke.» Med tillatelse trykker vi her hele hans anmeldelse:   Boken Tolking – Språkarbeid og profesjonsutøvelse är en gedigen sammanställning av a... »

Engasjer deg i Tolkeforbundet! 

Lyst på et verv i Tolkeforbundet? I mars skal vi velge nye tillitsvalgte. Vi vet og ser stadig at det er mange engasjerte tolker der ute. Enten du selv har lyst, eller at du kjenner noen som hadde passet utmerket, så bør du kontakte oss i valgkomitéen.   Hvorfor engasjere seg i Tolkeforbundet? Det er mye som har skjedd rundt profesjonen vår de siste årene og mye som skjer nå. For at tolkeprof... »

WASLI

Tolkeforbundet er nå meldt inn i WASLI – World Association of Sign Language Interpreters. Tolkeforbundet er allerede medlem i EFSLI, men nå har utvidet styremøte besluttet å også melde oss inn i WASLI. Litt kort om bakgrunnen for innmeldingen: Dette er en verdensomspennende organisasjon for tegnspråktolker som ble stiftet i 2003. Gjennom styret og de regionale representantene bidrar de med k... »

Page 1 of 3123

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord