Hvorfor være medlem i Tolkeforbundet

Dette nettstedet tilbyr ikke gratis medlemskap!
Gå til betalingssidene for å betale.Trykk her

Bevisste tolker er med i Tolkeforbundet fordi det gir påvirkningskraft som gjelder hele tolkeprofesjonen. Et sterkt Tolkeforbund fører til større bevissthet om tolkeyrket i samfunnet. Dessuten gir et medlemskap tilgang til et faglig og sosialt fellesskap som ingen andre enn Tolkeforbundet tar ansvar for å skape. Tolkeforbundet startet som en interesseorganisasjon for det som da het «døvetolker». Nå har de fleste medlemmene våre tittelen tolk for døve, døvblinde og døvblitte, og tolker da til og fra norsk tegnspråk, er tolk/ledsager for døvblinde, samt skrivetolker. Vi vurderer også medlemssøknader fra tolker med andre tolkespråk.

Tolkeforbundet påvirker tolkers rammebetingelser

• Samarbeid med aktuelle fagforeningen om lønnsbetingelser
• Innpass hos direktorat og departement

Tolkeforbundet synliggjør tolkeyrket og hva tolker står for

•Tolkeforbundet øker bevisstheten om profesjonen
•Tolkeforbundet synliggjør medlemmenes kompetanse

Tolkeforbundet gir deg fordeler

• Bistand ifm. dine arbeidsforhold
• Medlemskontakt
• Faglig diskusjonsforum på nett
• Kurs og faglig utvikling

Medlemskapet gir deg mulighet til å forme yrkets framtid

Som medlem av Tolkeforbundet får du tilgang til et unik faglig miljø. Tolkeforbundet er den eneste interesseorganisasjonen for tegnspråktolker og tegnspråktolkestudenter i Norge. Forbundsstyret jobber hele tiden for at medlemmenes stemme skal bli hørt i alle aktuelle fora med brukerorganisasjoner, fagforeninger, NAV og departement.

Du kan fritt delta på alle forbundets arrangementer som medlem. Regionlagene arrangerer alt fra faglige samlinger og debattkvelder til sosiale aktiviteter. Her får man en unik mulighet til å diskutere fag og bli kjent med kolleger i sin egen region. I tillegg får du tilgang på informasjon om internasjonale konferanser og det siste innen forskning. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være, men om du virkelig ønsker å forme tolke-Norge anbefaler vi at du er aktiv i regionlaget, og gjerne stiller til valg i region- og forbundsstyret.

Pris:

700,- (per år) for deg som er i jobb.
350,- (per år) for deg som er student eller pensjonist

Du kan også melde deg inn eller betale kontingent med Vipps!

Søk opp Tolkeforbundet (#17764) i kategorien «Kjøp og betal» (ikke «send penger») og velg riktig medlemskap. Obs! Det kan ta litt tid før en får bekreftelse på at man er blitt medlem da dette må registreres manuelt og ikke er automatisk koblet med sidene våre slik PayPal er.

Pass på at du velger kontoen som heter Tolkeforbundet, og ikke en av regionlagskontoene.

Alle spørsmål om medlemsskap, kontingent, inn- og utmelding sendes til: okonomi@tolkeforbundet.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord