Du sa vel ikke «døvetolk»?

Det er mange eksempler på begrep som forsvant fra den offisielle ordboken for flere tiår siden, men som fortsatt er i bruk i dagligtalen.

Du har mest sannsynlig blitt henvist hit fordi du har brukt en av begrepene nedenfor.Tolkeforbundet ønsker at profesjonen skal bli omtalt korrekt, og vi håper du i så fall kan rette på det, og dermed bidra til å styrke forståelsen for tolkeyrket.

 

Tegnspråktolk – ikke døvetolk

”Døvetolk” henviser til at døve har en funksjonshemning, og at tolkens funksjon er å være et hjelpemiddel. ”Tegnspråktolk” henviser derimot til at døve er en språklig og kulturell minoritet, og at tolkens funksjon er å oversette. Ved å benytte ”tegnspråktolk” viser du til at tolken arbeider med et språk, ikke en diagnose.

 

Døv – ikke døvstum

Når en person er døv, er det mange som også antar at personen også er stum, mens det i realiteten ikke feiler taleorganet noe. Derimot har man liten mulighet for å kontrollere om man prater utydelig eller feil dersom man selv ikke hører hva som blir sagt. Mange døve velger derfor å ikke benytte talespråket, men heller kommunisere på et språk de behersker fullt ut – tegnspråk.

[…]På samme måte må misvisende og ureflektert språk, spesielt i media, forsøkes fulgt opp. Et eksempel er begrepet «døvstum», som ble fjernet fra det norske lovverket i 1915. Bakgrunnen var at betegnelsen ble ansett som misvisende, ettersom det er hørselen som fungerer mangelfullt, ikke stemmebåndene. Likefullt støter en stadig på begrepet i media i dag.

     (Regjeringen.no 2015)

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord