Tolkeforbundets historie

(Vi jobber med å digitalisere forbundets historie. Har du noe å bidra med? Da vil vi gjerne høre fra deg. Les mer her og ta kontakt!)

Fra 1977 til i dag

1977: Første kurs og sertifisering av tegnspråktolker i Norge. Kurset gikk over to år, hvor første del var på Huseby, og andre del på Ål i 1978. Eva-Signe Falkenberg er både leder og deltager av kurset.

1978: Norsk Døvetolkforening blir stiftet. Det blir opprettet et tolkesamarbeidsutvalg for å samarbeide med myndighetene.

1982: Første tolkeutdanning igangsettes. Første kull uteksamineres i 1983.

1986: Et interimstyre velges for det senere Norsk Døvblindetolkforening. Formålet er å samle døvblindetolkene i en organisasjon.

1987: Norsk Døvblindtolkforening stiftes mars, og landsmøte avholdes samme år. Elin Christoffersen (Sande) velges som leder.

1987: Norsk Døvblindetolkforening kontakter Norsk Døvetolkforening med ønske om samarbeid.

1988: Norsk Døvetolkforening bytter navn til Norsk Døvetolkforbund.

1990: Norsk Døvetolkforbunds landsmøte åpner for medlemskap for døvblindtolker.

1992: Norsk Døvetolkforbund bytter navn til Norsk forbund for døvetolker og døvblindtolker.

1999: Landsmøtet vedtar å nedlegge Oslo lokallagsavisa «Tolkalt» og flytte redaksjonen over til «Tolkeavisa» som fra før kun består av Camilla Foote.

2001: Forbundet arrangerer Nordisk seminar i Sandefjord.

2002: Forbundet er vertskap for Efsli-konferansen. Tema: «Interpreting – A Piece of Art”

2003: Norsk Forbund for døvetolker og døvblindtolker bytter navn til Tolkeforbundet.

2007: Markering og «streik» for høyere lønn til frilanstolker.

2010: Landsmøtet vedtar å legge ned Tolkeavisa som en papiravis, og gjør dermed avisa heldigital. 6 utgaver i året á 440 eksemplarer, hvorav 65 rene abonnenter opphører dermed som en del av medlemsavgiften.

2013: Tolkeforbundets landsmøte oppretter æresmedlemskap. Eva-Signe Falkenberg utnevnes til æresmedlem av Forbundsstyret.

2017: Tolkeforbundet arrangerer Nordisk seminar. Tema: «What´s my space» om Role Space.

Tidligere ledere av forbundet

1978-1988 Eva-Signe Falkenberg – Norsk Døvetolkforening
1988-1990 Heidi Woll – Norsk Døvetolkforbund
1987-1990 Elin Christoffersen (Sande) – Norsk Døvblindtolkforening
1990-1992 Elin Christoffersen (Sande) – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
1992-1995 Mona Høsøien – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
1995-1999 Heidi Woll – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
1999-2003 Gro Faugstad – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
2003-2005 Cindy Vedvig – Tolkeforbundet (nåværende navn)
2005-2007 Marit Eriksen
2007-2009 Liss-Nina Krag-Pedersen
2009-2011 Inger Lise Vincent
2011-2012 Valgeir Freyr Grinde
2012-2013 Lina Solheim (konstituert)
2013-2015 Linda Heanye Røsvik
2015-høst 2016 Ørjan Strømmen
Høsten 2016-2017 Mariann Eidberg (konstituert)
2017-2019 Mariann Eidberg
2019-2021 Mariann Eidberg

Tidligere redaktører av Tolkeavisa:

-2002 Camilla Foote.
2002-2005 Linda Stadshaug.
2005-2008 Torunn Aurstad Kvarme.
2008-2014 Cathrine Timm (Haug) Sundin.

Sist oppdatert 15.03.2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord