Forbundsstyret

Forbundsstyret er Landsmøtets forlengede hånd, og Tolkeforbundets øverste organ foruten Landsmøtet selv. I hovedsak er det styrets oppgave å stå for den daglige driften, gjennomføre vedtak gjort av landsmøtet, og gjøre beslutninger i tråd med disse.

Forbundsstyret 2017-2019:

Leder: Mariann Eidberg

Nestleder: Helge Edland

Økonomi: Truls S. Yggeseth

Sekretær: Cathrine Skogstad

Webansvarlig: Anine Aas Hegerstrøm

Vara:
Jessica Hansen
Kathrine Rehder
Sylwia Paz

Forbundsstyret høsten 2016- april 2017:

Leder: Mariann Eidberg
Nestleder: Camilla Fidje
Sekretær: Malin Malones Haugan
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien

Forbundsstyret 2015-høst 2016

Leder: Ørjan Strømmen
Nestleder: Mariann Eidberg
Sekretær: Camilla Fidje
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien

1. Vara: Malin Malones Haugan
2. Vara: Kathrine Skogstad
3. Vara:Hilde Fiva Buzungu

 

 

 

Siste info fra Forbundsstyret:

Flere nye dokumenter for frilanstolkene

I forbindelse med utarbeidelsen av det nye ”Rammedokument om samarbeid mellom NAV og frilanstolkene”, kommer det også et nytt avtalesett som heter Databehandleravtale med tilhørende sjekkliste  som fr... »

Samarbeid med Samordna frilansområde

Tolkeforbundet og Samordna frilansområde har blitt enige om å samarbeide om spørsmål som angår frilanstolkene. Samarbeidet ble initiert av Samordna frilansområde under arbeidet med ”Rammedokument om s... »

Nytt rammedokument for frilanstolker

Tolkeforbundet har sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), AVYO, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag jobbet frem de nye ”Rammedokumentet om samarbeidet mellom Nav og frilanstolkene” og ”... »

Tolkeforbundet i møte med direktoratet

Den 8.11 skal forbundsstyrets leder og nestleder i møte med Nav/Arbeids- og velferdsdirektoratet jmf. den tidligere inngåtte samarbeidsavtalen. På agendaen står det fastet punktet «innholdet i samarbe... »

Seier for Tolkeforbundet!

Seier for Tolkeforbundet!

Denne uken har Tolkeforbundet vært i møte med samarbeidspartene hos Arbeids- og velferdsdirektoratet. Under dette møtet ble vi presentert for en nyhet som vi med glede bringer videre til våre medlemme... »

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord