Historikk

Oversikt over hovedstyrene siden stiftelsen 21.09.1978

Hovedstyrene i Norsk Døvetolkforening 1978-1988:

1978-1980:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestformann: Frøydis Kjelle Larsen
Sekretær: Christin Thorstensen
Kasserer: Live Fuglesang
Styremedlem: Ellen Solheim
Varamedlem: Anne-Lise Skaarud

1980-1982:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestformann: Vigdis Solbø Peterson
Sekretær: Christin Thorstensen
Kasserer: Frøydis Kjelle Larsen
Styremedlem: Anne-Lise Skaarud
Varamedlemmer: 1. Linda Kaland 2. Live Fuglesang 3. Britt E. Skogstrand

1982-1984:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Solveig Solbakken
Sekretær: Anne Vikene Fornebo
Kasserer: Anne Grete Vold
Styremedlem: Ann Kristin Malmquist
Varamedlemmer: 1. Christin Thorstensen 2. Frøydis Kjelle Larsen 3. Patrick Coppock

1984-1986:
Leder: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Anne Vikene Fornebo
Sekretær: Solveig Solbakken
Kasserer: Christin Thorstensen
Styremedlem: Guri Østby
Varamedlemmer: 1. Frøydis Kjelle Larsen 2. Patrick Coppock 3. Gudrun Boge Karlsen

1986-1988:
Leder: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Anne Vikene Fornebo
Sekretær: Margunn Midtbø
Kasserer: Christin Thorstensen
Styremedlem: Linda H. Kaland
Varamedlemmer: 1. Heidi Woll 2. Gudrun Boge Karlsen 3. Tone Schulstock

Hovedstyrene i Norsk Døvetolkforbund 1988-1990:

1988-1990:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Linda H. Kaland
Sekretær: Patrick J. Coppock
Kasserer: Odd Morten Mjøen
Styremedlem: Elna Pettersen
Varamedlemmer: 1. Olav Røger 2. Soveig Hjelme 3. Tone Schulstock

1990-1992:
Leder: Elin (Christoffersen) Sande
Nestleder: Elna Pettersen
Sekretær: Patrick J. Coppock
Kasserer: Bodil Lockert
Styremedlem: Sissi Urgård
Varamedlemmer: 1. Heidi Woll 2. Mona Høsøien 3. Gunnhild Haug

1992-1995:
Leder: Mona Høsøien
Nestleder: Heidi Woll
Bodil Lockert
Sissi Urgård
Elna Pettersen
Varamedlemmer: 1. Gunnhild Haug 2. Åse Storvik 3. Seppo Dyrseth

1995-1997:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Gunnhild Haug
Sekretær: Anne Grete Vold
Kasserer: Mona Høsøien
Styremedlem: Vidar Sund
Varamedlemmer: 1. Margit Skrattegard 2. Fanny Haakass 3. Tine Eggen

1997-1999:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge
Sekretær: Anne Grete Vold
Kasserer: Line Beate Fevang
Styremedlem: Guro Hesthagen
Varamedlemmer: 1. Tine Eggen 2. Kristian Skedsmo 3. Synnøve Aasbø

1999-2001:
Leder: Gro Faugstad
Nestleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge
Sekretær: Hege Jensen
Kasserer: Guro Hesthagen
Styremedlem: Gry Fosshaug
Varamedlemmer: 1. Patrick Kermit 2. Sonja Navelsaker 3. Kristian Skedsmo

Kilde: Heidi Woll (red): «Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge.» 1999

2001-2003:
Leder: Gro Faugstad
Nestleder: Rolf Piene Halvorsen (fungerte som leder våren 2002 under leders sykefravær)
Sekretær: Odd Morten Mjøen
Kasserer: Jostein Okstad
Styremedlem: Bente Bretting
1. vara: Hildebjørg Karlsen Bjørge 2. vara: Hege Jensen 3. vara: Tove Lockert

2003-2005:
Leder: Cindy Wedvik
Nestleder: Anne Liv Larsen
Kasserer: Audun Nyhus
Sekretær: Solfrid Røstad (trakk seg etter noen mnd pga langstids sykefravær.) Kathrine G. Rehder gikk inn i steden.
Medlemskontakt: Torben Løkås
1. vara: Silje Magnussen (trakk seg høsten 2004) 2. vara: Lene Marie Nilsen (trakk seg) 3. vara: Kathrine Goborg Rehder 4. vara: Lisa Dimmen

2005-2007:
Leder: Marit Eriksen
Nestleder: Kathrine Goborg Rehder
Sekretær: Gry A. Åland
Kasserer: Liss-Nina Krag-Pedersen
Medlemskontakt: Tonje Henriksen (Magni og Tonje byttet plass januar 2006)
Vara: Magni Øverås, Camilla Waagbø, Kristine Simonsen, Astrid Åstrøm Nygård.

2007-2009:
Leder: Liss-Nina Krag-Pedersen
Nestleder: Marit Eriksen
Sekretær: Gøran A. G. C. Forsgren
Kasserer: Magnhild Rød Michalsen
Medlemskontakt: Hannah Birgitte Ruud
Vara: Robert Aas Osdal, Silje Seltveit Osdal, Hanne Randi Nylund.

2009-2011:
Leder: Inger Lise Vincent
Nestleder: Lise Weggersen
Sekretær: Jessica Hansen
Kasserer: Silje Seltveit Osdal
Medlemskontakt: Robert Aas Osdal
Vara: Silje Aakerøe, Irene Virkesdal, Magnhild Rød Michalsen.

2011-2013:
Leder: Valgeir Freyr Grinde (gikk av våren 2012)
Fungerende leder fra våren 2012: Lina Solheim 
Nestleder: Jessica Hansen
Sekretær: Anine Johannesen
Medlemskontakt/kasserer: Kari B. Lindseth
Vara: Victoria I. Udnæs (gikk av høsten 2012), Anne Berit Søreide, Katrine K. Osnes.

2013-2015:
Leder: Linda H. Røsvik
Nestleder: Ørjan Strømmen
Sekretær: Hilde Fiva Buzungu
Kasserer: Malin Malones Haugan
Fagansvarlig: Lene Blien
1. vara: Silje Helene Rygh. 2. vara: Ina Rostrup. 3. vara: Karen Olsen Isaksen

2015-høst 2016
Leder: Ørjan Strømmen
Nestleder: Mariann Eidberg
Sekretær: Camilla Fidje
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien
1. Vara: Malin Malones Haugan. 2. Vara: Cathrine Skogstad. 3. Vara: Hilde Fiva Buzungu

Høsten 2016-april 2017:
Leder: Mariann Eidberg
Nestleder: Camilla Fidje
Sekretær: Malin Malones Haugan
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord