Historikk

Oversikt over hovedstyrene siden stiftelsen 21.09.1978

Hovedstyrene i Norsk Døvetolkforening 1978-1988:

1978-1980:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestformann: Frøydis Kjelle Larsen
Sekretær: Christin Thorstensen
Kasserer: Live Fuglesang
Styremedlem: Ellen Solheim
Varamedlem: Anne-Lise Skaarud

1980-1982:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestformann: Vigdis Solbø Peterson
Sekretær: Christin Thorstensen
Kasserer: Frøydis Kjelle Larsen
Styremedlem: Anne-Lise Skaarud
Varamedlemmer: 1. Linda Kaland 2. Live Fuglesang 3. Britt E. Skogstrand

1982-1984:
Formann: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Solveig Solbakken
Sekretær: Anne Vikene Fornebo
Kasserer: Anne Grete Vold
Styremedlem: Ann Kristin Malmquist
Varamedlemmer: 1. Christin Thorstensen 2. Frøydis Kjelle Larsen 3. Patrick Coppock

1984-1986:
Leder: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Anne Vikene Fornebo
Sekretær: Solveig Solbakken
Kasserer: Christin Thorstensen
Styremedlem: Guri Østby
Varamedlemmer: 1. Frøydis Kjelle Larsen 2. Patrick Coppock 3. Gudrun Boge Karlsen

1986-1988:
Leder: Eva-Signe Falkenberg
Nestleder: Anne Vikene Fornebo
Sekretær: Margunn Midtbø
Kasserer: Christin Thorstensen
Styremedlem: Linda H. Kaland
Varamedlemmer: 1. Heidi Woll 2. Gudrun Boge Karlsen 3. Tone Schulstock

Hovedstyrene i Norsk Døvetolkforbund 1988-1990:

1988-1990:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Linda H. Kaland
Sekretær: Patrick J. Coppock
Kasserer: Odd Morten Mjøen
Styremedlem: Elna Pettersen
Varamedlemmer: 1. Olav Røger 2. Soveig Hjelme 3. Tone Schulstock

1990-1992:
Leder: Elin (Christoffersen) Sande
Nestleder: Elna Pettersen
Sekretær: Patrick J. Coppock
Kasserer: Bodil Lockert
Styremedlem: Sissi Urgård
Varamedlemmer: 1. Heidi Woll 2. Mona Høsøien 3. Gunnhild Haug

1992-1995:
Leder: Mona Høsøien
Nestleder: Heidi Woll
Bodil Lockert
Sissi Urgård
Elna Pettersen
Varamedlemmer: 1. Gunnhild Haug 2. Åse Storvik 3. Seppo Dyrseth

1995-1997:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Gunnhild Haug
Sekretær: Anne Grete Vold
Kasserer: Mona Høsøien
Styremedlem: Vidar Sund
Varamedlemmer: 1. Margit Skrattegard 2. Fanny Haakass 3. Tine Eggen

1997-1999:
Leder: Heidi Woll
Nestleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge
Sekretær: Anne Grete Vold
Kasserer: Line Beate Fevang
Styremedlem: Guro Hesthagen
Varamedlemmer: 1. Tine Eggen 2. Kristian Skedsmo 3. Synnøve Aasbø

1999-2001:
Leder: Gro Faugstad
Nestleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge
Sekretær: Hege Jensen
Kasserer: Guro Hesthagen
Styremedlem: Gry Fosshaug
Varamedlemmer: 1. Patrick Kermit 2. Sonja Navelsaker 3. Kristian Skedsmo

Kilde: Heidi Woll (red): «Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge.» 1999

2001-2003:
Leder: Gro Faugstad
Nestleder: Rolf Piene Halvorsen (fungerte som leder våren 2002 under leders sykefravær)
Sekretær: Odd Morten Mjøen
Kasserer: Jostein Okstad
Styremedlem: Bente Bretting
1. vara: Hildebjørg Karlsen Bjørge 2. vara: Hege Jensen 3. vara: Tove Lockert

2003-2005:
Leder: Cindy Wedvik
Nestleder: Anne Liv Larsen
Kasserer: Audun Nyhus
Sekretær: Solfrid Røstad (trakk seg etter noen mnd pga langstids sykefravær.) Kathrine G. Rehder gikk inn i steden.
Medlemskontakt: Torben Løkås
1. vara: Silje Magnussen (trakk seg høsten 2004) 2. vara: Lene Marie Nilsen (trakk seg) 3. vara: Kathrine Goborg Rehder 4. vara: Lisa Dimmen

2005-2007:
Leder: Marit Eriksen
Nestleder: Kathrine Goborg Rehder
Sekretær: Gry A. Åland
Kasserer: Liss-Nina Krag-Pedersen
Medlemskontakt: Tonje Henriksen (Magni og Tonje byttet plass januar 2006)
Vara: Magni Øverås, Camilla Waagbø, Kristine Simonsen, Astrid Åstrøm Nygård.

2007-2009:
Leder: Liss-Nina Krag-Pedersen
Nestleder: Marit Eriksen
Sekretær: Gøran A. G. C. Forsgren
Kasserer: Magnhild Rød Michalsen
Medlemskontakt: Hannah Birgitte Ruud
Vara: Robert Aas Osdal, Silje Seltveit Osdal, Hanne Randi Nylund.

2009-2011:
Leder: Inger Lise Vincent
Nestleder: Lise Weggersen
Sekretær: Jessica Hansen
Kasserer: Silje Seltveit Osdal
Medlemskontakt: Robert Aas Osdal
Vara: Silje Aakerøe, Irene Virkesdal, Magnhild Rød Michalsen.

2011-2013:
Leder: Valgeir Freyr Grinde (gikk av våren 2012)
Fungerende leder fra våren 2012: Lina Solheim 
Nestleder: Jessica Hansen
Sekretær: Anine Johannesen
Medlemskontakt/kasserer: Kari B. Lindseth
Vara: Victoria I. Udnæs (gikk av høsten 2012), Anne Berit Søreide, Katrine K. Osnes.

2013-2015:
Leder: Linda H. Røsvik
Nestleder: Ørjan Strømmen
Sekretær: Hilde Fiva Buzungu
Kasserer: Malin Malones Haugan
Fagansvarlig: Lene Blien
1. vara: Silje Helene Rygh. 2. vara: Ina Rostrup. 3. vara: Karen Olsen Isaksen

2015-høst 2016
Leder: Ørjan Strømmen
Nestleder: Mariann Eidberg
Sekretær: Camilla Fidje
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien
1. Vara: Malin Malones Haugan. 2. Vara: Cathrine Skogstad. 3. Vara: Hilde Fiva Buzungu

Høsten 2016-april 2017:
Leder: Mariann Eidberg
Nestleder: Camilla Fidje
Sekretær: Malin Malones Haugan
Økonomi: Murtaza Mastoor
Fagansvarlig: Lene Blien

2017-2019:
Leder: Mariann Eidberg
Nestleder: Helge Edland
Økonomi: Truls S. Yggeseth
Sekretær: Cathrine Skogstad
Styremedlem: Anine Aas Hegerstrøm. Trakk seg høsten 2017. Kathrine G. Rehder rykket opp og satt i styret fram til landsmøtet mars 2019.
1. vara: Jessica Hansen, 2. vara: Kathrine G. Rehder, 3. vara: Sylwia Paz
(Først trakk Hansen seg som 1. vara, og Rehder rykket opp, så da Hegerstrøm trakk seg fra styret, rykket Rehder opp til styremedlem. og Sylwia Paz ble 1. vara.)

Sist endret: 18.03.2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord