Politisk – Dir. og dep. & fagorg.

Samordningsmøte om frilansområdet

Samordningsmøte om frilansområdet

Tolkeforbundet var svært glade for å få muligheten til å være med på nok en samling for alle landets tolketjenester om samordning av frilansområdet. Våre notater fra møtet er tilgjengelige for alle medlemmer her. »

Samordningssamling NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Samordningssamling NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Mandag 28.april og tirsdag 29.april deltar Tolkeforbundet på samordningssamling i Oslo sammen med representanter fra de forskjellige hjelpemiddelsentralene. Mandagen er satt av til å jobbe med samordning av fellesoppdrag. Her vil man gå gjennom rutiner for registrering av fellesoppdrag, samordning av oppdrag, kompetansenettverk på tvers av fylker og samarbeid med aktuelle instanser. På tirsdag ska... »

Reisetidsgodtgjørelse mellom 22 og 06

Reisetidsgodtgjørelse mellom 22 og 06

Tolkeforbundet har sendt en henvendelse til NAV med spørsmål om tolkning av reiseregulativets bestemmelser om honorar for reisetid mellom 22 og 06 på vei til oppdragsstedet i tilfeller hvor frilanstolker skal overnatte. Henvendelsen som ble sendt lød som følger: På møte om samordning av frilansområdet på Gardermoen for en tid siden, ble reiseregulativets bestemmelser om reisetid mellom kl 22 og 06... »

Referat fra møte med statsråden

Referat fra møte med statsråden

Forbundsstyret er ved godt mot etter første møte med arbeidsminister Eriksson. Les referatet her. »

Forbundsstyret skal i møte med Statsråden

Forbundsstyret skal i møte med Statsråden

27/01 skal styret belyse tolkenes utfordringer overfor statsråd Robert Eriksson. Ingen vet bedre hva disse er enn tolkene selv. Kom derfor med dine innspill! »

Årskavalkade 2013

Årskavalkade 2013

Forbundsstyret ser tilbake på året 2013, og alt vi fikk gjort. Trykk deg inn og les deg gjennom året fra vi tok over rorer i april, og frem til desember. »

Referat og utkast til nytt rundskriv

Referat og utkast til nytt rundskriv

Riksrevisjonen krever at rundskrivet revideres. Tolkeforbundet og brukerorganisasjonene ble derfor den 9. desember innkalt til møte med Direktoratet og Departementet. Vedlagt følger referat, og Departementes utkast til nytt rundskriv. »

Samordning av frilansområdet

Samordning av frilansområdet

Vi skal på møte! Førstkommende mandag møtes Linda og Hilde på Gardermoen. Sammen skal de representere forbundet i den femte samlingen: "Samordning av frilansområdet". »

Brev fra ny arbeidsminister

Brev fra ny arbeidsminister

Etter at det ble kjent hvem som ble den nye arbeids- og sosialministeren tok Tolkeforbundet pennen fatt og ønsket Robert Erikkson gratulere med tilliten. Nå har vi fått svar, og kan glede oss over å bli sett. »

Status om AVYO og Fagforbundet

Status om AVYO og Fagforbundet

AVYO har vært i møte med Arbeidsdepartementet, og jobber for tariffavtaler også for frilanstolker. Fagforbundet har gitt oss en kontaktperson som våre medlemmer kan henvende seg til ved spørsmål. »

Page 3 of 41234
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord