Forbundsstyret

Tolkefaguka 2013: Tolk på tvers – én profesjon?

Tolkefaguka 2013: Tolk på tvers – én profesjon?

4.-10. november arrangeres "Tolkefaguka". Dette er første året vi kjører samkjørte arrangementer over hele landet, og vi håper skal bli en tradisjon. Tema for 2013 er "Tolk på tvers - én profesjon?". »

Praksisforums første møte i september

Praksisforums første møte i september

Hva er viktig for tolkepraksis i fremtiden, og hvordan er en god praksisveileder? Dette skal diskuteres i praksisforum 23. september, og vi vil ha dine innspill! »

Referat fra styremøte 14/08-13

Forbundsstyret har hatt styremøte. Referatet kan du lese ved å klikke deg inn her, eller gå til "dokumenter". »

Prosjektmidler endelig på plass

Prosjektmidler endelig på plass

Landsmøtet vedtok å sette av over 100.000,- som øremerkes medlemsaktivitet. Søknadskriteriene er endelig på plass. »

Samordning av frilansområdet

Samordning av frilansområdet

Tolkeforbundet har deltatt på møte for å samordne frilansområdet. Honorarutbetaling, kulturbygging, opplæring og informasjon til frilanstolker var noen av punktene som ble tatt opp. Du kan lese referatet her. »

Veien videre – vi vil ha dine innspill

Veien videre – vi vil ha dine innspill

Forbundsstyret har begynt å komme seg på plass, og er godt i gang med arbeidet. Har du noe å bidra med, vil vi gjerne høre fra deg. »

Praksisforum tar form

Praksisforum tar form

Et nytt praksisforum er blitt etabelert, og skal sørge for en mer samkjørt studiepraksis. Første møte var et avklartingsmøte, og Tolkeforbundet har fått inn en fast representant i forumet. »

Oppdatering fra styret

Oppdatering fra styret

Forbundsstyret har hatt sitt første styremøte. Her ble det avklart hvordan prioriteringene skal være fremover, og hvem som skal gjøre hva. Se prioriteringslista her. »

Linda hilser fra lederstolen

Linda hilser fra lederstolen

Tolkeforbundets nyvalgte leders første appell til medlemmene. Les om Linda, resten av styret og deres forventninger her. »

Møte med arbeidsdepartementet

Møte med arbeidsdepartementet

Tolkeforbundets leder, Lina Solheim, og sekretær, Anine Johannesen, har i dag vært i møte med statssekretær, Cecilie Bjelland, i Arbeidsdepartementet. Arbeidsdepartementet ønsket et møte for å bli kjent med Tolkeforbundet som organisasjon, og få klarhet i hva vi mente må til for at tjenestene som ytes skal bli bedre. Vi trakk frem blant annet lønns- og arbeidsvilkår for frilans- og fast ansatte to... »

Page 7 of 8«5678
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord