A – Topp

Tolkenorge i endring

(opprinnelig skrevet av Jessica Hansen) Endringer lusker i horisontene. Tolkenorge har ant dem lenge. Det vi ikke visste, var når de ville dukke opp og hvordan de ville se ut. Tolkeforbundet har kjempet i årevis for å bli anerkjent som yrkesgruppe og for å få akseptable arbeidsforhold og lønnsvilkår. Denne kampen startet lenge før jeg bestemte meg for å bli tolk. Tolkeutredningen 2008 ble skrevet ... »

God diskusjon på utvidet styremøte

God diskusjon på utvidet styremøte

Utvidet styremøte ble i år arrangert ved HiSTs lokaler på Rotvoll i Trondheim. En fin blanding av tolker gjennomførte ei helg med tolken og etikk i fokus. »

Styret på EFSLI 2012

Styret på EFSLI 2012

(Opprinnelig skrevet av Kari Bakken Lindseth) Helgen startet fredag med den årlige generalforsamlingen (AGM) i flotte lokaler i House of Industry på Schwarzenbergplatz 4. Foruten godkjenning og/eller gjennomgang av årsrapport, årsplan, regnskap, budsjett og andre faste poster kunne dagen by på blant annet godkjenning av retningslinjer for tolking i utdanning og underskriving av samarbeidsavtale me... »

Vi har sett på statsbudsjettet for 2013

Vi har sett på statsbudsjettet for 2013

Statsbudsjettet for 2013 er lagt fram. Vi har tatt en gjennomgang, og funnet relevante poster. »

Fagdag: Stemmetolking i Møre og Romsdal

Fagdag: Stemmetolking i Møre og Romsdal

Onsdag 5. september var det igjen duket for fagdag på tolketjenesten i Møre og Romsdal, for alle tegnspråktolkene i fylket. »

Nordisk seminar på Færøyene

(Opprinnelig skrevet av Bakken Lindseth og Jessica Hansen) Sang og musikk står sterkt på Færøyene. Derfor var det naturlig at første dagen startet med det. Hefter med sangtekster fra og på alle de nordiske landene ble delt ut og flittig brukt gjennom hele helgen. Første foreleser var svenske Camilla Warnicke som var med oss fra Sverige  via videokonferanse. Hun er tegnspråktolk og doktorgradsstude... »

Tolkeforbundet i møte med NAV

Tolkeforbundet i møte med NAV

(Opprinnelig skrevet av Jessica Hansen) Tolkeforbundet deltok på møte med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i dag. Til stede på møtet var Peter Hjort og Torill Bjørnsen fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Sonja Navelsaker stedfortreder for Annette W. Hansen, fra tolketjenesten i Oslo og Akershus og Lina Solheim og Jessica Hansen, leder og nestleder i Tolkeforbundet. I dette møtet ble vi inf... »

Kompensasjon ved bortfalt oppdrag

Det er nå gjort endringer i rutinene for kompensasjon ved bortfall av oppdrag. Tolkforbundet har møtt NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i dag, og fått utfyllende informasjon om de nye retningslinjene som trer i kraft 8.6.2012. »

NAV vil utvide tolkerollen, med hvilke konsekvenser?

(Dette er en importert artikkel fra vår tidligere nettside.) Av Ingeborg Skaten Publisert 30.05.12   NAV-rapporten ”Fornying av tolketjenesten” fortjener mer oppmerksomhet enn den har fått. Arbeidsgruppen, som har laget rapporten, kommer med en rekke interessante forslag. Noen gir grunn til optimisme med tanke på bedre tilgang på tolk, som døve lenge har vært opptatt av og som har vært kommen... »

NAV vil utvide tolkerollen – med hvilke konsekvenser?

NAV-rapporten ”Fornying av tolketjenesten” fortjener mer oppmerksomhet enn den har fått. Arbeidsgruppen, som har laget rapporten, kommer med en rekke interessante forslag. »

Page 13 of 14«11121314
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord