Skjul fra forside

Engasjer deg i Tolkeforbundet! 

Lyst på et verv i Tolkeforbundet? I mars skal vi velge nye tillitsvalgte. Vi vet og ser stadig at det er mange engasjerte tolker der ute. Enten du selv har lyst, eller at du kjenner noen som hadde passet utmerket, så bør du kontakte oss i valgkomitéen.   Hvorfor engasjere seg i Tolkeforbundet? Det er mye som har skjedd rundt profesjonen vår de siste årene og mye som skjer nå. For at tolkeprof... »

WASLI

Tolkeforbundet er nå meldt inn i WASLI – World Association of Sign Language Interpreters. Tolkeforbundet er allerede medlem i EFSLI, men nå har utvidet styremøte besluttet å også melde oss inn i WASLI. Litt kort om bakgrunnen for innmeldingen: Dette er en verdensomspennende organisasjon for tegnspråktolker som ble stiftet i 2003. Gjennom styret og de regionale representantene bidrar de med k... »

Landsmøte 2019

Landsmøte 2019 blir i Bergen 16.-17. mars 2019 Vi holder, jmf vedtektene, landsmøte i oddetallsår. Tradisjonelt har landsmøtene vært annen hver gang i Oslo og Trondheim, de to stedene som har hatt tolkeutdanning. MEN Bergen, Høgskolen på Vestlandet, har jo også tolkeutdanning nå! Så da representantene fra Hordaland i utvidet styremøte tok utfordringen, bestemte vi at neste landsmøte skal legges ti... »

Verv i Tolkeforbundet?

Verv i Tolkeforbundet?

Det er ikke lenge igjen til landsmøte i Tolkeforbundet og et viktig element i landsmøtet er valg av personer som skal jobbe for Tolkeforbundet i den neste 2-årsperioden. Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til bla.a. forbundsstyret og etikkutvalget. Kjenner du noen som du tenker egner seg godt til disse vervene eller ønsker du å stille deg selv til rådighet? Send navneforslag til valg(a)tol... »

Denne siden vises kun for medlemmer

[mla_gallery] »

Forbundsstyret skal i møte med Statsråden

Forbundsstyret skal i møte med Statsråden

27/01 skal styret belyse tolkenes utfordringer overfor statsråd Robert Eriksson. Ingen vet bedre hva disse er enn tolkene selv. Kom derfor med dine innspill! »

testside

[wpdm_category id=»forbundsstyret,styremote-referat» title=1 item_per_page=30 template=»52a4847988936″] »

post

  [wpdm_tree] Årsberetningen må være forbundsstyret i hende før nyttår for at regionlaget skal få tilbakebetalt medlemskontingent. Årsberetningen fylles ut i  word med skjema som lastes ned til din egen datamaskin. Skjema sendes til post@tolkeforbundet.no. Med årsberetningen skal det legges ved et regnskap. Om du ikke har dette tilgjengelig, kan dette ettersendes, men må allikevel være oss i ... »

Møte angående rundskriv

Møte angående rundskriv

Mandag 09. desember skal Ørjan og Linda til Oslo for å representere Tolkeforbundet i arbeidet med det nye rundskrivet. Vi kommer tilbake med mer »

Status om AVYO og Fagforbundet

Status om AVYO og Fagforbundet

AVYO har vært i møte med Arbeidsdepartementet, og jobber for tariffavtaler også for frilanstolker. Fagforbundet har gitt oss en kontaktperson som våre medlemmer kan henvende seg til ved spørsmål. »

Page 1 of 212
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord